Afgelopen weken is er achter de schermen hard gewerkt aan de verdere planvorming van het project SuysenBosch in Soest. Na de co-creatie sessie in december zijn we ook nog naar de welstandscommissie geweest om het plan toe te lichten. Naar aanleiding van deze beide overleggen is het plan op enkele onderdelen aangepast.

Zo zijn de nokhoogtes van het plan iets lager geworden, de vrijstaande woning zal in de basis met pannen worden uitgevoerd en aan de voorkant zullen meer en gevarieerde hagen aangeplant gaan worden, zodat het plan nog meer gaat aansluiten bij haar omgeving.
Onderstaand een impressie van de aangepaste beelden:

 

Verder zijn we op pad geweest om alvast de stenen uit te zoeken voor het plan, onderstaand het eindresultaat, waarbij de vrijstaande woning wit gekeimd zal worden:

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voor de locatie moet nog gewijzigd worden. De zogenaamde ruimtelijke onderzoeken hiervoor zijn inmiddels allemaal afgerond en het wettelijk vooroverleg met de provincie loopt. We hopen dat medio dit jaar het bestemmingsplan formeel gewijzigd zal zijn en dat daarna ook de omgevingsvergunning voor het plan ingediend kan gaan worden.

Start verkoop
Komende periode gaan we gebruiken om het plan gereed te maken voor start verkoop, waarbij we komende tijd jullie met enige regelmaat verder zullen informeren over de definitieve plattegronden, verder uitgewerkte beelden en uiteraard de definitieve start verkoop datum.